วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

🎉🎉🎉 เชิญร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก ณ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 📅วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖


🎉🎉🎉 เชิญร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก
ณ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 📅วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖

✨✨✨กำหนดการ✨✨✨

.
ด้วยวัดนาครินทร์ได้มีพระภิกษุสงฆ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอกจำนวน ๓ รูป/คน คือ
1. พระสมุห์บุญเพ็ง ชยสาโร (ชัยวิเศษ) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
2. พระมหาเฉลิม ธมฺมรํสี (ธรรมวัตร) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขานุการองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อรรคชาติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นิสิตนักศึกษา วัดนาครินทร์จึงจัดให้มีพิธีสู่ขวัญผูกข้อต่อแขนแก่พระภิกษุสงฆ์ และฆราวาสนิสิตที่สำเร็จการศึกษาขึ้น ดังนั้น จึงเจริญพรขอเชิญท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป 🌈 ณ ศาลาการเปรียญวัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกำหนดการดังนี้
.
🕖 เวลา ๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญวัดนาครินทร์
🕖 เวลา ๐๗.๒๐ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
🕖 เวลา ๐๗.๒๕ น. ศาสนพิธีกร นำกล่าวไหว้พระอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล
🕖 เวลา ๐๗.๓๕ น. ผู้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
🕖 เวลา ๐๗.๕๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร และแม่ชี
🕖 เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งทั้ง ๓ รูป/คน ถวายมุทิตาสักการะ พระครูวรรณสารโสภณ เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ – เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์ ประธานสงฆ์
🕖 เวลา ๐๘.๑๐ น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขนให้กับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง ๓ รูป/คน
🕖 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม และของที่ระลึก แด่พระสงฆ์ที่เจริญชยมงคลคาถา พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
🕖 เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีสรงน้ำพระ
🕖 เวลา ๐๙.๒๐ น. ถ่ายภาพที่ระลึก รับประทานอาหารร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี
.
🙎‍♀️ จึงขออาราธนาเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร และขอเจริญพรมายังพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ และท่านที่เคารพนับถือในพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก ไปร่วมพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในบายศรีสู่ขวัญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
ติดตามข้อมูลต่าง ๆ ได้ทางหน้าเพจ 🔵 วัดนาครินทร์ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ 🌐 www.watnakkharin.com
🙏🙏🙏 ร่วมทำบุญออนไลน์ติดต่องานประสานบุญได้ที่ ☎️ พระปลัดประดิษ ธีรวํโส ๐๘๖๘๘๒๘๓๕๙ หรือเฟซบุ๊ก ประดิษ ทวีชาติ https://www.facebook.com/pradid001 

 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *