วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ถวายมุทิตาแสดงความยินดีกับพระสมุห์บุญเพ็ง ชยสาโร และพระมหาเฉลิม ธมฺมรํสี ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาจุฬาฯ ด้วยความยินดียิ่ง


🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับพระสมุห์บุญเพ็ง ชยสาโร (ชัยวิเศษ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาครินทร์, เลขานุการเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ จากวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดเข้าพิธีประสาทปริญญาในวันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
.
🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับพระมหาเฉลิม ธมฺมรํสี (ธรรมวัตร) เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จากวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดเข้าพิธีประสาทปริญญาในวันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
.
🙏🙏🙏คณะสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกาวัดนาครินทร์ ขอถวายมุทิตาแสดงความยินดีกับพระสมุห์บุญเพ็ง ชยสาโร และพระมหาเฉลิม ธมฺมรํสี ด้วยความยินดียิ่งมา ณ โอกาสนี้…
 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *