วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ร่วมบุญ

ร่วมบุญกับทางวัดนาครินทร์

ร่วมบุญทำกุศลกับทางวัดนาครินทร์ได้ตามเลขบัญชีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี วัดนาครินทร์ เลขที่บัญชี 020158092286

ธกส ชื่อบัญชี ค่าไฟฟ้าวัดนาครินทร์ เลขที่บัญชี 017392782503

หากร่วมบุญแล้วสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ข้อความแฟนเพจเฟซบุ๊ก วัดนาครินทร์