วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

Category Archive: กิจกรรมคณะสงฆ์, กิจกรรมชุมชน, กิจกรรมวัดนาครินทร์, ข่าวกิจกรรม, ข่าวจากวัด, ข่าวทั่วไป

🎉🎉🎉 ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทาน ตำบลตูม-สวาย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดนาครินทร์ (บ้านขึ้นาค) ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 📅 ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕

🎉🎉🎉 ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทาน ตำบลตูม-สวาย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดนาครินทร์ (บ้านขึ้นาค) ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 📅 ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕

🎉🎉🎉 ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทาน ตำบลตูม-สวาย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ […]
ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งมูลนิธิพระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) ณ วัดนาครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งมูลนิธิพระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) ณ วัดนาครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที […]
พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๕๗ พรรษา พระครูวรรณสารโสภณ เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ – เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๕๗ พรรษา พระครูวรรณสารโสภณ เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ – เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ วัดนาคริ […]
ขอแสดงมุทิตายินดีกับพระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมใน พระครูวรรณสารโสภณ เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่

ขอแสดงมุทิตายินดีกับพระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมใน พระครูวรรณสารโสภณ เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่

ขอแสดงมุทิตายินดีกับพระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป เนื่องในโอกาสได […]
เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 18 ในหัวข้อ “กตัญญูกตเวทิตา พาชีวีให้มีสุข”

เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 18 ในหัวข้อ “กตัญญูกตเวทิตา พาชีวีให้มีสุข”

เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 18 ซึ่งเป็นวันพ […]