วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

Category Archive: กิจกรรมคณะสงฆ์, กิจกรรมชุมชน, กิจกรรมวัดนาครินทร์, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะสงฆ์, ข่าวจากวัด, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะสงฆ์ปรางค์กู่ คัดเลือกเจ้าคณะตำบลใหม่

ประชุมคณะสงฆ์ปรางค์กู่ คัดเลือกเจ้าคณะตำบลใหม่

วันนี้ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ประมาณ ๑๓.๐๐ น. พระคร […]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆัง  ณ วัดนาครินทร์  ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆัง ณ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆัง พิธีวางศิลาฤกษ์ วันอา […]
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนถมที่ ทอดถวาย ณ วัดนาครินทร์ วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนถมที่ ทอดถวาย ณ วัดนาครินทร์ วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมท […]
พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดศรีสะเกษ ออกนิเทศในเขตอำเภอปรางค์กู่

พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดศรีสะเกษ ออกนิเทศในเขตอำเภอปรางค์กู่

วันนี้ 22 ก.ย. 2563 เวลา 14.30 น. คณะพระปริยัตินิเทศก์ […]
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๓ วัดนาครินทร์ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๓ วัดนาครินทร์ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา ประมาณ 07.30 น. พุทธศ […]