วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

Category Archive: กิจกรรมชุมชน, กิจกรรมวัดนาครินทร์, ข่าวกิจกรรม, ข่าวจากวัด, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาโรงครัว ณ วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) วันพุธ ที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาโรงครัว ณ วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) วันพุธ ที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ด้วยวัดนาครินทร์ บ้านขี้นาค ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังห […]
🎉🎉🎉ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๕๗ พรรษา พระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ – เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์ 📅 ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

🎉🎉🎉ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๕๗ พรรษา พระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ – เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์ 📅 ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

🎉🎉🎉ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๕๗ พรรษา พระคร […]
เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 19 ในหัวข้อ “มงคลธรรม นำทางชีวิต”

เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 19 ในหัวข้อ “มงคลธรรม นำทางชีวิต”

เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 19 ซึ่งเป็นวันพ […]
เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 16 ในหัวข้อ “ทางเดินของชีวิต”

เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 16 ในหัวข้อ “ทางเดินของชีวิต”

เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 16 ซึ่งเป็นวันพ […]
เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 14 ในหัวข้อ “ธรรมชาติสอนธรรมะ”

เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 14 ในหัวข้อ “ธรรมชาติสอนธรรมะ”

เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 14 ซึ่งเป็นวันพ […]