วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

Category Archive: กิจกรรมชุมชน, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะสงฆ์, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๕๗ พรรษา พระครูวรรณสารโสภณ เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ – เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๕๗ พรรษา พระครูวรรณสารโสภณ เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ – เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ วัดนาคริ […]
ขอแสดงมุทิตายินดีกับพระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมใน พระครูวรรณสารโสภณ เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่

ขอแสดงมุทิตายินดีกับพระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมใน พระครูวรรณสารโสภณ เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่

ขอแสดงมุทิตายินดีกับพระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป เนื่องในโอกาสได […]
เชิญร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระลังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ (สิทธานต์ สิทฺธิวโร ป.ธ.๖) เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

เชิญร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระลังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ (สิทธานต์ สิทฺธิวโร ป.ธ.๖) เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

กำหนดการพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระลั […]
เชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2564 ณ วัดนาครินทร์ วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

เชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2564 ณ วัดนาครินทร์ วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

เชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2564 ณ วัดนาคริ […]
เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ครั้งที่ 10

เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ครั้งที่ 10

เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 10 […]