วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

Author Archive: admin

ประกาศวันสอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๖๒

ประกาศวันสอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๖๒

วันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
กำหนดจัดงานวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดนาครินทร์ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

กำหนดจัดงานวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดนาครินทร์ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

กำหนดจัดงานวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดนาครินทร์ ต.ตู […]
คณะสงฆ์อำเภอปรางค์กู่เตรียมนำเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี

คณะสงฆ์อำเภอปรางค์กู่เตรียมนำเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 22 กันยายน 2562 พระครูวรรณสารโสภณ รองเจ้าคณะอำ […]