วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

Author Archive: admin

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๓ วัดนาครินทร์ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๓ วัดนาครินทร์ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา ประมาณ 07.30 น. พุทธศ […]
รายนามผู้ใจบุญร่วมซื้อที่ดินถวายเป็นพุทธบูชา ตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท

รายนามผู้ใจบุญร่วมซื้อที่ดินถวายเป็นพุทธบูชา ตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท

รายนามเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายเป็นพุทธบูชา ตารางวาละ ๑,๐๐๐ […]
ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ณ วัดนาครินทร์ ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ณ วัดนาครินทร์ ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจา […]
ขอเชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ”โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” และแข่งขันขับร้องสรภัญญะ ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านขี้นาค

ขอเชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ”โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” และแข่งขันขับร้องสรภัญญะ ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านขี้นาค

โรงเรียนบ้านขี้นาคร่วมกับวัดนาครินทร์ ขอเชิญชวนคณะครูทุ […]
ชาวอำเภอปรางค์กู่ร่วมใจ สร้างบุญใหญ่ ถวายในหลวง ณ วัดนาครินทร์(บ้านขี้นาค)

ชาวอำเภอปรางค์กู่ร่วมใจ สร้างบุญใหญ่ ถวายในหลวง ณ วัดนาครินทร์(บ้านขี้นาค)

วันนี้วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ  ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ […]