วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาคสาธารณกุศลร่วมกับมูลนิธิฯ ได้ที่

ธนาคาร ธกส.
เลขที่บัญชี 020227004916
ชื่อบัญชี มูลนิธิพระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ)

ติดต่อขอรับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีได้ที่ เพจ มูลนิธิพระครูวรรณสารโสภณ – เฟื่อง รวิวณฺโณ