วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ภาพกิจกรรม ปี 2565

 

650812 คลิ๊ก ➡️ พิธียกเสาเอกศาลาโรงครัววัดนาครินทร์
650812 คลิ๊ก ➡️ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติวัดนาครินทร์
651011 คลิ๊ก ➡️ ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดนาครินทร์ ปี2565  อัลบั้ม1อัลบั้ม2อัลบั้ม3, อัลบั้ม4
651024 คลิ๊ก ➡️ ประมวลภาพงานบุญกฐินวัดนาครินทร์ ประจำปี 2565
651227 คลิ๊ก ➡️ ประมวลภาพพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 78 ปี พระครูวรรณสารโสภณ