วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร ให้ พระปลัด ประดิษ ธีรวํโส วัดนาครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูธีรกิจจานุกูล


          ประกาศราชกิจจานุเบกษาที่ ๑๔๐ ตอนที่ ๕๑ ข เรื่อง พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร จำนวน ๑,๓๐๙ รูป
      โดยหนึ่งในจำนวนนั้นมีพระปลัดประดิษ ธีรวํโส รองเจ้าอาวาสวัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูธีรกิจจานุกูล ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
.
       ในนามคณะกรรมการมูลนิธิพระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) ชาววัดนาครินทร์ทั้ง ๔ หมู่บ้าน ๑ โรงเรียน น้อมถวายมุทิตาในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งครับ

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *