วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

พระราชกิตติรังษี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ – อดีตเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) มรณภาพแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕


พระราชกิตติรังษี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ – อดีตเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) มรณภาพแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำหรับพระราชกิตติรังษีนั้นมีประวัติการเข้ารักษาครั้งล่าสุดคือ เข้ารักษาครั้งแรกที่หอผู้ป่วยหนัก (ไอซียู) รพ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ด้วยอาการหน้ามืด วิงเวียน ความดันโลหิตต่ำ มีภาวะช็อก จากการอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต และ ปอดอักเสบ หลังเข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยหนัก (ไอซียู) อาการยังทรุดตัวลง มีภาวะการหายใจล้มเหลวจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ให้ยากระตุ้นความดันโลหิตในระดับที่สูงและใช้เครื่องช่วยพยุงหัวใจ ความดันโลหิตไม่คงที่ ออกซิเจนในเลือดต่ำ คณะแพทย์ได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ได้ทำการบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง แต่อาการท่านยังไม่ดีขึ้นจนกระทั่งเวลา ๑๖.๑๐ น. เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาท่านได้มรณภาพโดยสงบ ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ประวัติของพระราชกิตติรังษี (บุญทัน สนฺตจิตฺโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๘๔ ปัจจุขันเป็นเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระสมุห์
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูสันติคุณาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุนทรพุทธิธาดา
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกิตติรังษี สุธีวรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

กำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ
พระเดชพระคุณ พระราชกิตติรังษี (บุญทัน สนฺตจิตฺโต)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ – อดีตเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง)
วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ พระวิหารวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เวลา ๐๘.๐๐ น.
– เคลื่อนสรีระสังขารพระราชกิตติรังษี ออกจากโรงพยาบาลศรีสะเกษมายังวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง
– ประกอบพิธีขอขมาสรีระสังขาร
– คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกขน และศิษยานุศิษย์ เข้าสรงน้ำ ตลอดทั้งวัน
เวลา ๑๕.๐๐ น.
– คณะญาติ ข้าราชการชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ตั้งแถวรับกล่องน้ำหลวงพระราชทาน บริเวณด้านหน้าพระวิหาร
เวลา ๑๖.๐๐ น.ประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ
– ประธานพิธี มายังบริเวณด้านในฉาก
– ประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ (ผู้ร่วมพิธียืนขึ้น)
– ประธานพิธีกลับมานั่งยังเก้าอี้รับรอง (ผู้ร่วมพิธีนั่งลง)
– เจ้าหน้าที่ประกอบพิธีสุกำ บรรจุสรีระสังขาร ตั้งเครื่องเกียรติยศประกอบศพ
– ประธานพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
– พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาบังสุกุล จบแล้ว
– ประธานพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล ๑๐ ไตร ที่อาสนสงฆ์
– พระสงฆ์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล
– พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
– ประธานพิธี กรวดน้ำรับพร
ฯ เสร็จพิธี ฯ

หมายเหตุ :
๑. กำหนดการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๒. การแต่งกาย – ข้าราชการแต่งกายชุตปกติขาว ไว้ทุกข์ (ไม่สวมหมวก)
– ผู้ร่วมพีธี แต่งกายชุดสุภาพโทนสีชาว-ดำ
– ผู้ร่วมพิธีต้องสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิต-19) อย่างเคร่งครัด

 

 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *