วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

Category Archive: กิจกรรมชุมชน, กิจกรรมวัดนาครินทร์, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะสงฆ์, ข่าวจากวัด, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

✅✅✅ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 @ วัดนาครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ📅 วันเสาร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2566

✅✅✅ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 @ วัดนาครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ📅 วันเสาร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2566

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566  ทอดถว […]
ถวายมุทิตาแสดงความยินดีกับพระสมุห์บุญเพ็ง ชยสาโร และพระมหาเฉลิม ธมฺมรํสี ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาจุฬาฯ ด้วยความยินดียิ่ง

ถวายมุทิตาแสดงความยินดีกับพระสมุห์บุญเพ็ง ชยสาโร และพระมหาเฉลิม ธมฺมรํสี ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาจุฬาฯ ด้วยความยินดียิ่ง

ขอแสดงความยินดีกับพระสมุห์บุญเพ็ง ชยสาโร (ชัยวิเศษ) ผู้ […]
เชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะและสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านขี้นาค

เชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะและสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านขี้นาค

โรงเรียนบ้านขี้นาค ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอปรางค์กู่ องค […]
เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาท […]
รายชื่อเจ้าภาพโรงทานงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕  ณ วัดนาครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อเจ้าภาพโรงทานงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดนาครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อเจ้าภาพโรงทานงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วั […]