วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

Category Archive: กิจกรรมคณะสงฆ์, กิจกรรมชุมชน, กิจกรรมวัดนาครินทร์, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะสงฆ์, ข่าวจากวัด, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

พระสงฆ์อธิษฐานเข้าอยู่จำพรรษา ณ วัดนาครินทร์ ประจำปี2564

พระสงฆ์อธิษฐานเข้าอยู่จำพรรษา ณ วัดนาครินทร์ ประจำปี2564

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา หลวงพ่อพระครูวรรณ […]
ชาวพุทธรวมใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระสงฆ์

ชาวพุทธรวมใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระสงฆ์

วันนี้ วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 08.30 น. พุทธศา […]
รายนามผู้ใจบุญร่วมสร้างหอระฆังวัดนาครินทร์

รายนามผู้ใจบุญร่วมสร้างหอระฆังวัดนาครินทร์

รายนามเจ้าภาพร่วมสร้างหอระฆัง ณ  วัดนาครินทร์  ตำบลตูม  […]
ผู้คนหลังไหล ร่วมบุญใหญ่ถวายกฐิน วัดนาครินทร์

ผู้คนหลังไหล ร่วมบุญใหญ่ถวายกฐิน วัดนาครินทร์

วันนี้ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ประมาณ ๑๐.๐๐ น. คุณแม […]
กิจกรรมถวายปราสาทผึ้งของชาวบ้านในสังกัดวัดนาครินทร์ ในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมถวายปราสาทผึ้งของชาวบ้านในสังกัดวัดนาครินทร์ ในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมถวายปราสาทผึ้งของชาวบ้านในสังกัดวัดนาครินทร์ ในเ […]