วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

Category Archive: กิจกรรมชุมชน, กิจกรรมวัดนาครินทร์, ข่าวกิจกรรม, ข่าวจากวัด, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 15 ในหัวข้อ “หลักการบูชาในพระพุทธศาสนา”

เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 15 ในหัวข้อ “หลักการบูชาในพระพุทธศาสนา”

เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 15  ซึ่งเป็นวัน […]
เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 13 ในหัวข้อ “อานิสงส์ของการทอดกฐิน”

เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 13 ในหัวข้อ “อานิสงส์ของการทอดกฐิน”

เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 13 ซึ่งเป็นวันพ […]
เชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2564 ณ วัดนาครินทร์ วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

เชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2564 ณ วัดนาครินทร์ วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

เชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2564 ณ วัดนาคริ […]
เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 11

เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 11

เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 11 […]
รายนามเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี กองละ 9 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างหอระฆัง ทอดถวาย ณ วัดนาครินทร์ วันอาทิตย์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2564

รายนามเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี กองละ 9 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างหอระฆัง ทอดถวาย ณ วัดนาครินทร์ วันอาทิตย์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2564

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกองละ 9 […]