วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

Category Archive: กิจกรรมคณะสงฆ์, กิจกรรมชุมชน, กิจกรรมวัดนาครินทร์, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะสงฆ์, ข่าวจากวัด, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

รายนามเจ้าภาพร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี ๕๘ พรรษา พระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์, เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายนามเจ้าภาพร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี ๕๘ พรรษา พระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์, เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายนามเจ้าภาพร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี ๕๘ พรรษา พระคร […]
เชิญร่วมงานอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี ๕๘ พรรษา พระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์, เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ วันอังคาร ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เชิญร่วมงานอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี ๕๘ พรรษา พระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์, เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ วันอังคาร ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

🎉🎉🎉เชิญร่วมงานอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี ๕๘ พรรษา พระครูวรรณสาร […]
พิธีทอดกฐินสามัคคีกองละ 199 บาท สมทบทุนฉลองหอระฆัง ทอดถวาย ณ วัดนาครินทร์ วันอาทิตย์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2565

พิธีทอดกฐินสามัคคีกองละ 199 บาท สมทบทุนฉลองหอระฆัง ทอดถวาย ณ วัดนาครินทร์ วันอาทิตย์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2565

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 30เดือน ดุลาคม พ.ศ. 2565 ตรงกับขึ้น […]
รายชื่อเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕  ณ วัดนาครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดนาครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดนาครินทร […]
✅✅✅ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ @  วัดนาครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ📅 วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

✅✅✅ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ @ วัดนาครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ📅 วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕  กองละ […]