วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

Category Archive: กิจกรรมคณะสงฆ์, กิจกรรมชุมชน, กิจกรรมวัดนาครินทร์, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะสงฆ์, ข่าวจากวัด, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

รายนามผู้ใจบุญร่วมสร้างหอระฆังวัดนาครินทร์

รายนามผู้ใจบุญร่วมสร้างหอระฆังวัดนาครินทร์

รายนามเจ้าภาพร่วมสร้างหอระฆัง ณ  วัดนาครินทร์  ตำบลตูม  […]
ผู้คนหลังไหล ร่วมบุญใหญ่ถวายกฐิน วัดนาครินทร์

ผู้คนหลังไหล ร่วมบุญใหญ่ถวายกฐิน วัดนาครินทร์

วันนี้ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ประมาณ ๑๐.๐๐ น. คุณแม […]
กิจกรรมถวายปราสาทผึ้งของชาวบ้านในสังกัดวัดนาครินทร์ ในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมถวายปราสาทผึ้งของชาวบ้านในสังกัดวัดนาครินทร์ ในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมถวายปราสาทผึ้งของชาวบ้านในสังกัดวัดนาครินทร์ ในเ […]
กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันถ้วนไตรมาส ๓ เดือน ณ วัดนาครินทร์

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันถ้วนไตรมาส ๓ เดือน ณ วัดนาครินทร์

กิจกรรมสวดมนต์เสริมบารมีทุกวันถ้วนไตรมาส ๓ เดือน (ช่วงเ […]
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

กำหนดการ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕ […]