วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

Category Archive: กิจกรรมคณะสงฆ์, กิจกรรมชุมชน, กิจกรรมวัดนาครินทร์, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะสงฆ์, ข่าวจากวัด, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดจัดงานวันออกพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดนาครินทร์ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2565

กำหนดจัดงานวันออกพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดนาครินทร์ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2565

กำหนดการ จัดงานออกพรรษา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9 – […]
ตารางการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตารางการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพจสำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๐ ได […]
ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งมูลนิธิพระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) ณ วัดนาครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งมูลนิธิพระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) ณ วัดนาครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที […]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาโรงครัว ณ วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) วันพุธ ที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาโรงครัว ณ วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) วันพุธ ที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ด้วยวัดนาครินทร์ บ้านขี้นาค ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังห […]
🎉🎉🎉ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๕๗ พรรษา พระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ – เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์ 📅 ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

🎉🎉🎉ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๕๗ พรรษา พระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ – เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์ 📅 ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

🎉🎉🎉ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๕๗ พรรษา พระคร […]