วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

Category Archive: กิจกรรมชุมชน, กิจกรรมวัดนาครินทร์, ข่าวกิจกรรม, ข่าวจากวัด, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์สร้างซุ้มประตูวัดนาครินทร์ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์สร้างซุ้มประตูวัดนาครินทร์ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดย […]
กำหนดการ พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค ๘ และภาค ๑๐) วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

กำหนดการ พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค ๘ และภาค ๑๐) วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

กำหนดการ พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสง […]
เชิญร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๙ ปี ๕๙ พรรษา พระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์, เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ วันพุธ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เชิญร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๙ ปี ๕๙ พรรษา พระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์, เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ วันพุธ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เชิญร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๙ ปี ๕๙ พรรษา พระครูวรรณ […]
เชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ และประกวดสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ  ณ โรงเรียนบ้านขี้นาค

เชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ และประกวดสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบ้านขี้นาค

โรงเรียนบ้านขี้นาค ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอปรางค์กู่ องค […]
🎉🎉🎉 เชิญร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก ณ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 📅วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน  ๒๕๖๖

🎉🎉🎉 เชิญร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก ณ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 📅วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖

🎉🎉🎉 เชิญร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสนิสิต […]