วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

Category Archive: กิจกรรมคณะสงฆ์, กิจกรรมชุมชน, กิจกรรมวัดนาครินทร์, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะสงฆ์, ข่าวจากวัด, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

🎉🎉🎉 เชิญร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก ณ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 📅วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน  ๒๕๖๖

🎉🎉🎉 เชิญร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก ณ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 📅วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖

🎉🎉🎉 เชิญร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสนิสิต […]
เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาท […]
✅✅✅ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ @  วัดนาครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ📅 วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

✅✅✅ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ @ วัดนาครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ📅 วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕  กองละ […]
🎉🎉🎉 ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทาน ตำบลตูม-สวาย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดนาครินทร์ (บ้านขึ้นาค) ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 📅 ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕

🎉🎉🎉 ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทาน ตำบลตูม-สวาย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดนาครินทร์ (บ้านขึ้นาค) ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 📅 ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕

🎉🎉🎉 ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทาน ตำบลตูม-สวาย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ […]
กำหนดปฏิทินบุญมหาสังฆทานคณะสงฆ์ตำบลตูม – สวาย ประจำปี ๒๕๖๕

กำหนดปฏิทินบุญมหาสังฆทานคณะสงฆ์ตำบลตูม – สวาย ประจำปี ๒๕๖๕

คณะสงฆ์ตำบลตูม – สวายกำหนดจัดกิจกรรมบุญมหาสังฆทาน […]