วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

Archives by Month:

Archives by Year:

พิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่

พิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา พร […]
รายนามเจ้าภาพในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

รายนามเจ้าภาพในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

วัดนาครินทร์ขอประกาศอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพร่วมถวายจตุปัจ […]
14 กันยานี้ อย่าลืม!! พบกับ พม.ในรายการชุมชนนาครินทร์

14 กันยานี้ อย่าลืม!! พบกับ พม.ในรายการชุมชนนาครินทร์

เชิญรับชมรายการ “ชุมชนนาครินทร์” ตอนที่ 7 ใ […]