วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

Archives by Month:

Archives by Year:

ประกาศวันสอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๖๒

ประกาศวันสอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๖๒

วันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
ประมวลภาพทอดกฐิน ปี 2553 ฉลอง 108 ปีวัดนาครินทร์(03)

ประมวลภาพทอดกฐิน ปี 2553 ฉลอง 108 ปีวัดนาครินทร์(03)

ชุมชนวัดนาครินทร์ ร่วมงานบุญมหาสังฆทาน ณ วัดบ้านหนองคูขาม

ชุมชนวัดนาครินทร์ ร่วมงานบุญมหาสังฆทาน ณ วัดบ้านหนองคูขาม

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ชุมชนวัดนาครินทร์ […]