วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

Archives by Month:

Archives by Year:

ขอเชิญร่วมส่งท้ายปีเก่าแบบวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่แบบวิถีพุทธ ณ วัดนาครินทร์

ขอเชิญร่วมส่งท้ายปีเก่าแบบวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่แบบวิถีพุทธ ณ วัดนาครินทร์

กำหนดการส่งท้ายปีเก่าแบบวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่แบบวิถีพุท […]
กลับมาอีกครั้งกลับการสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ ริมห้วยวะบ้านขี้นาค

กลับมาอีกครั้งกลับการสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ ริมห้วยวะบ้านขี้นาค

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2652 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) ที่ผ่าน […]
คณะสงฆ์อำเภอปรางค์กู่ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอปรางค์กู่เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดดอนหลี่

คณะสงฆ์อำเภอปรางค์กู่ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอปรางค์กู่เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดดอนหลี่

วันนี้วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ  ๑๓.๐๐ น.คณะสงฆ์ […]
กำหนดการพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐ – ๑๑ – ๑๒

กำหนดการพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐ – ๑๑ – ๑๒

กำหนดการพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ […]
กิจกรรมถวายปราสาทผึ้งของชาวบ้านในสังกัดวัดนาครินทร์ ในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมถวายปราสาทผึ้งของชาวบ้านในสังกัดวัดนาครินทร์ ในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมถวายปราสาทผึ้งของชาวบ้านในสังกัดวัดนาครินทร์ ในเ […]