แม่กองธรรมสนามหลวง

ผลสอบนักธรรมชั้นโท ประจำปี 2556 ส่วนภูมิภาค


สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศผลสอบนักธรรมชั้นโท ประจำปี 2556 ภูมิภาค (ทุกจังหวัด) เฉพาะมหานิกาย สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงค์นี้ >>> http://www.gongtham.net/web/forum/viewthread.php?thread_id=96&pid=267#post_267

ข้อมูล : สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง