ผลสอบนักธรรมชั้นโท ประจำปี 2556 ส่วนภูมิภาค


ผลสอบนักธรรมชั้นโท ประจำปี 2556  ส่วนภูมิภาค


สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศผลสอบนักธรรมชั้นโท ประจำปี 2556 ภูมิภาค (ทุกจังหวัด) เฉพาะมหานิกาย สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงค์นี้ >>> http://www.gongtham.net/web/forum/viewthread.php?thread_id=96&pid=267#post_267

ข้อมูล : สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 90.00% ( 1
votes )


อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา