วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

เชิญร่วมพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ แก่ พระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) วันศุกร์ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔


กำหนดการพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

เวลา ๐๗.๓๐ น. – คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์พร้อมกัน ณ วัดนาครินทร์
เวลา ๐๘.๓๐ น. – พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณมณฑลพิธี วัดนาครินทร์
– นายอำเภอปรางค์กู่ ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
– พิธีกรนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล
– เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๐ อ่านตราตั้งเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
– พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ มอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
(พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
– ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา จบแล้วผู้มีเกียรติถวายไทยธรรม แต่ ประธานสงฆ์และพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
– พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
– ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน
เข้าถวายมุทิตาสักการะเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
– พระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร และศิษยานุศิษย์ เข้าแสดงมุทิตาสักการะตามลำดับ
ฯ เสร็จพิธีฯ

หมายเหตุ
– กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์
– ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙  โดยเคร่งครัด

 

ประวัติพระครูวรรณสารโสภณ

ชื่อ  พระครูวรรณสารโสภณ     ฉายา    รวิวณฺโณ

สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นเอก  วัดนาครินทร์  ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง          ๑. เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์  ๒. ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่

 

สถานะเดิม     

ชื่อเดิม เฟื่อง  นามสกุล  อัครชาติ  เกิดเมื่อวันพุธ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนอ้าย ปีวอก  ตรงกับวันที่  ๒๗

เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ บิดาชื่อ นายกุล  อัครชาติ  มารดาชื่อ  นางทอง  อัครชาติ

ณ บ้านเลขที่ ๒๗ บ้านศาลา หมูที่ ๒ ตำบลหนองเชียงทูน  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ

 

บรรพชา – อุปสมบท เมื่อวันพุธ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๗ ปี มะโรง  ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๓  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๐๗  ณ วัดโพธิ์ศรีสมโภช  ตำบลสำโรงปราสาท  อำเภอปรางค์กู่   จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมีพระครูธรรมโชติคุณ วัดโพธิ์ศรีสมโภช เป็นพระอุปัชฌาย์

พระอธิการจันดา ติกฺขธมฺโม  วัดโพธิ์ศรีสมโภช เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระอธิการเสาร์ กลฺยาโณ  วัดหนองแคน  เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 

วิทยฐานะ

๑. พ.ศ. ๒๕๒๖           สอบได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักศาสนศึกษาวัดนาครินทร์  สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ

๒.  พ.ศ. ๒๕๔๔         สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ

๓.  พ.ศ. ๒๕๕๐         สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

๔. พ.ศ. ๒๕๕๔          สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

๕. พ.ศ. ๒๕๕๙          สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีความรู้ความสามารถในการอ่าน พูดและเขียนอักษรขอม อักษรธรรมได้

 

งานการปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๘ – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนาครินทร์  ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. ๒๕๒๙ – พ.ศ. ๒๕๔๒ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. ๒๕๓๔   เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.๒๕๔๒ – พ.ศ.๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลตูม – สวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ.๒๕๖๓ ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่   จังหวัดศรีสะเกษ

๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ

 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *