วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนถมที่ ทอดถวาย ณ วัดนาครินทร์ วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓


ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนถมที่

ทอดถวาย วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ณ วัดนาครินทร์  ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

              ด้วยคณะกรรมการบริหารวัดนาครินทร์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในบริเวณวัด ซึ่งตอนนี้พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ลุ่มไม่สามารถใช้งาน  เพื่อให้การถมที่ดังกล่าวได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์  จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกท่าน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกัน  เพื่อสมทบทุนในการถมที่ดังกล่าวให้แล้วเสร็จลุล่วงด้วยดีต่อไป

             ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้  จงมีแต่ความสุข  ความเจริญ  ด้วยอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ปฎิภาณ  ธนสารสมบัติ  ทุกท่านเทอญ ฯ

 

ประธานอุปถัมภ์

ประธานอุปถัมภ์โดย คุณพ่อสละ – คุณแม่จุ่น เจริญวงษ์ พร้อมครอบครัวและคณะ

กรรมการ

นายเทวลิตร  ทวีชาติ นายสุรัตน์   สถาน นายจำรูญ  นาคนวล     น.ส.ดาวรุ่ง  ผักใหม   นางทองลา  ไชยภา   นางสนี  คำสุข    นายเทวัญ  ชัยวิเศษ    นายมี  ทวีชาติ    นางสุวรรณี  ไชยภา    นางสวาท  นาคนวล  นายสลัย  วิเศษชาติ        นายวงค์ นาคนวล       นายคำรณ  นาคนวล     นายสำนวน อรรคชาติ นายสากล  นาคนวล  นายภูวนาท แสงมาศ       นางสุดา  ดาศรี         นายจรูญ ทิพย์พันธ์       นางทองจันทร์ แสงเพ็ง นายแก้ว  อินตา     นายบุญทา  วิเศษชาติ    นางสมนึก ดวงปัดศรี  นายธนกฤต บุญปัญญา  นายพฤหัส จันทร์ประเสริฐ 

คณะครูโรงเรียนบ้านขี้นาคและอุบาสกอุบาสิกาสังกัดวัดนาครินทร์ทุกท่าน

ติดต่อประสานงานวัดนาครินทร์ ๐๙๓-๒๒๔-๙๒๙๙, ๐๘๖-๘๘๒-๘๓๕๙

ธนาไทยพาณิชย์  สาขาอุทุมพรพิสัย  ชื่อ พระครูวรรณสารโสภณ เลขที่ ๔๐๖-๐๕๙๙๖๗-๙

เฟสบุ๊ก ประดิษ ทวีชาติ

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *