วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันถ้วนไตรมาส ๓ เดือน ณ วัดนาครินทร์


กิจกรรมสวดมนต์เสริมบารมีทุกวันถ้วนไตรมาส ๓ เดือน (ช่วงเข้าพรรษา) ณ วัดนาครินทร์ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เป็นกิจกรรมที่ทางวัดได้จัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สร้างความดีหลีกหนีความชั่ว ในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชนชาววัดนาครินทร์เป็นอย่างดียิ่ง จะเห็นได้จากการมาสวดมนต์ที่วัดทุกวันเริ่มจากวันเข้าพรรษาเป็นต้นมา สมควรได้รับการอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง

บทสวดมนต์ที่ใช้ในการสวด
๑. บททำวัตรเย็น (แปล)
๒. บทเจริญพระพุทธมนต์
๓. บทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
๔. บทชัยน้อย
๕. บทบารมี ๓๐ ทัศน์
๖. บทพุทธบารมี
๗.บทเมตตาพ๎รัห๎มะวิหารคาถา
๘. บทคาถาขอฝน (สวดตามกำลังวัน)

ประโยชน์ของการสวดมนต์ ไหว้พระ

๑.      จะทำให้ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้มีความรู้สึกละอายแก่ใจและเกรงกลัวต่อการทำชั่ว ถ้าสวดมนต์พร้อมคำแปลจะทำให้เข้าใจคำสอนไปด้วย

๒.      เป็นการฝึกสมาธิ คือ ให้ใจมีความสงบตั้งมั่นอยู่กับคำสวดมนต์อย่างต่อเนื่อง

๓.      ฝึกให้มีสติ เห็นหรือรู้เท่าทันอาการของจิต หรือกิริยาของจิต หรือพฤติแห่งจิตที่แสดงออกมาเป็นความ     คิด นึก ตรึก ตรอง ปรุงแต่งและอารมณ์ต่างๆ แทรกคำสวดมนต์เป็นระยะๆ

๔.      มีปัญญาเห็นว่า ถ้าขาดสติเผลอเพลินติดไปกับความคิด นึก ตรึก ตรอง ปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆ เหล่านั้นก็จะทำให้ลืมคำสวดมนต์และจะทำให้เกิดทุกข์ ถ้ามีสติ สมาธิ ปัญญารู้เท่าทัน ก็จะไม่เผลอเพลินติดไปกับสิ่งใดให้ใจเป็นทุกข์ เรียกว่า เห็นอริยสัจจ์

๕.      ฝึกสติ สมาธิ ปัญญา รู้คำสวดมนต์ควบคู่ไปกับรู้ความ คิด นึก ตรึก ตรอง ปรุงแต่งและอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดแทรกคำสวดมนต์ได้ทุกความคิดอย่างต่อเนื่อง โดยรู้อยู่กับที่ไม่เผลอเพลินติดไปเลย แล้วจะรู้หรือเห็นจิตที่คิด นึก ตรึก ตรอง ปรุงแต่ง และอารมณ์ต่างๆ นั้นเกิดขึ้นดับไปๆ ๆ เป็นการเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จะทำให้ไม่ขาดสติเผลอเพลินติดไปกับความรู้สึก นึก คิด ตรึก ตรอง ปรุงแต่งและอารมณ์ใดเลย ก็จะพ้นทุกข์
ที่มา : ธรรมมะแฮปปี้เนส

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ได้ทุกวัน เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ วัดนาครินทร์ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *