วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ประชุมคณะสงฆ์ปรางค์กู่ คัดเลือกเจ้าคณะตำบลใหม่


วันนี้ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ประมาณ ๑๓.๐๐ น. พระครูวรรณสารโสภณ รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ เรียกเจ้าคณะตำบลทุกตำบล และเจ้าอาวาสในเขตตำบลหนองเชียงทูน เข้าประชุมวิสามัญ ณ วัดนาครินทร์ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
———————
สืบเนื่องจากเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดจำนวนและเขตปกครองตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และโดยอนุมัติของเจ้าคณะภาค ๑๐ จึงได้ดำเนินการออกประกาศกำหนดเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลในเขตอำเภอปรางค์กู่ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำประกาศดังกล่าวลงในแถลงการณ์คณะสงฆ์เล่มที่ ๑๐๘ ตอนที่ ๗ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น เป็นเหตุให้เจ้าคณะตำบลหนองเชียงทูน พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลหนองเชียงทูนมีการยุบเลิก ตั้งใหม่ โดยแบ่งแยกเป็น ๒ เขต เรียกว่า ตำบลหนองเชียงทูน เขต ๑ และตำบลหนองเชียงทูน เขต ๒
————
ในการประชุมครั้งนี้ คณะสงฆ์ได้มีมติคัดเลือกให้ พระครูสุกันตศีลาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดศาลา ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลหนองเชียงทูน เขต ๑ และคัดเลือกให้ พระครูประภาสโพธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดศิริสว่าง ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลหนองเชียงทูน เขต ๒ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม

หลังจากนี้ สำนักงานเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ จักได้นำรายชื่อพระสังฆาธิการดังกล่าว เสนอต่อเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแต่งตั้งต่อไป….

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *