วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

คณะสงฆ์วัดนาครินทร์ขอเชิญซื้อที่ดินถวายเป็นสมบัติพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา ตารางวาละ 1,000 บาท


คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดนาครินทร์ โดย พระครูวรรณสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์ รองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันคณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด และอุบาสก อุบาสิกาในเขตบริการของวัดนาครินทร์ เห็นชอบให้จัดซื้อที่ดินจำนวน  4  ไร่  ฝั่งทิศตะวันออกของวัด

จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันซื้อที่ดินถวายเป็นสมบัติพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบูชา ตารางวาละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หรือตามกำลังทรัพย์และศรัทธา

สอบถามรายละเอียดและบริจาคได้ที่ พระครูวรรณสารโสภณ มือถือ 0932249299  หรือพระประดิษ ธีรวํโส มือถือ 0868828359 หรือโอนเงินเข้าธนาคารไทยพานิชย์ สาขาอุทุมพรพิสัย เลขที่บัญชี 4060599679 ชื่อบัญชี พระครูวรรณสารโสภณ สอบถามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก วัดนาครินทร์ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ หรือ ประดิษ ทวีชาติ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.watnakkharin.com

อานิสงส์ของการทำบุญซื้อที่ดิน

1.จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฏิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป

2.ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ

3.มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก

4.ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์

5.ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ

6.ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรือง ตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล

7.มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

8.มีพร้อมด้วยสุข 3 ประการ เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า

9.จะได้เป็นใหญ่เป็นโต   เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี  เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย  เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก

10.ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม  เหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา เป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใด ๆ

11.เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้

รายนามผู้บริจาค
1. พระครูวรรณสารโสภณ  10 ตารางวา 10,000 บาท
2. นายธนกฤต บุญปัญญา 5 ตารางวา 5,000 บาท
3. พระมหาเฉลิม ธมฺมรํสี  2 ตารางวา 2,000 บาท
4. นางเกษม กระสังข์ พร้อมครอบครัว 1 ตารางวา 1,000 บาท
5. แม่ชีแหล่ ทวีชาติ 2 ตารางวา 2,000 บาท
6. นายไทยนิยม ไชยภา พร้อมครอบครัว 1 ตารางวา 1,000 บาท
7. คุณชยพล ปัญญาจงเกิด พร้อมครอบครัว  1 ตารางวา 1,000 บาท
8. คุณชิษณุพงศ์(สจ.ต้น)-คุณสุภาพร รตนะกมลเศรษฐ์ พร้อมครอบครัว 2 ตารางวา 2,000 บาท
9. พระครูปริยัติสีลาภรณ์ 1 ตารางวา 1,000 บาท
10. นางทองลา-นายบุญถึง ไชยภา พร้อมครอบครัว 1 ตารางวา 1,000 บาท
11.นางชวน มังคะชาติ พร้อมครอบครัว 1 ตารางวา 1,000 บาท
12. คุณแม่สายบัว ภู่ทิพย์ 2 ตารางวา 2,000 บาท
13. เด็กชายธนชาติ พันจันดา 1 ตารางวา 1,000 บาท
14.คุณแม่สายบัว ภู่ทิพย์ 2 ตารางวา 2,000 บาท
15.เด็กชายธนชาติ พันจันดา 1 ตารางวา 1,000 บาท
16. คุณครูพงศกร โยธาจันทร์ 1 ตารางวา 1,000 บาท
17. สามเณรอนันตภูมิ-คุณเกียรติภูมิคุณไพรวรรณ์ แสงมาศ พร้อมครอบครัว 2 ตารางวา 2,000 บาท
18. เด็กชายสุรารักษ์ อาจหาญยิ่ง  500 บาท
19. คุณสุธาริณี สีสัน พร้อมครอบครัว  5 ตารางวา 5,000 บาท
20. คุณเสาวภา แสงมาศ 1 ตารางวา 1,000 บาท
21. นายสำราญ-นางราตรี ยอดงาม 1 ตารางวา 1,000 บาท
22. นายเที่ยง-นางสุทิน นาคนวล พร้อมครอบครัว 1 ตารางวา 1,000 บาท

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *