วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆัง ณ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆัง
พิธีวางศิลาฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ ๓ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
ณ วัดนาครินทร์  ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

                 ด้วยคุณพ่อสมชัย – คุณแม่ละมัย กระสังข์ พร้อมญาติ  ได้ดำริสืบสานงานบรรพบุรุษ  สร้างหอระฆังเพื่อประดิษฐานเป็นอนุสรณ์ในพระพุทธศาสนา  และอุทิศส่วนบุญให้บรรพบุรุษ จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกท่าน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆังร่วมกัน  เพื่อสมทบทุนในการสร้างให้แล้วเสร็จลุล่วงด้วยดีต่อไป
                 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้  จงมีแต่ความสุข  ความเจริญ  ด้วยอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ปฎิภาณ  ธนสารสมบัติ  ทุกท่านเทอญ ฯ

กำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์หอระฆัง

วันอาทิตย์  ที่ ๓ ตุลาคม  ๒๕๖๔
เวลา  ๐๙.๐๐ น. พุทธศาสนิกชน  พร้อมกันที่ปรัมพิธี
เวลา  ๐๙.๐๙ น. ประธานจุดธุปเทียนบูชา พระรัตน์ตรัย / สมาทานศีล / อาราธนาพระปริตร / พระสงฆ์สวดธรรมจักรกัปวัตนสูตร
เวลา  ๑๐.๐๐  น.-๑๐.๓๐ น. ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างหอระฆัง   พระสงฆ์อนุโมทนา  เป็นอันเสร็จพิธี

ประธานอุปถัมภ์

คุณพ่อแดง-คุณแม่สู  กระสังข์         คุณสมชัย -คุณละมัย  การะสังข์                คุณสมใจ  กระสังข์  คุณสิริญาภร  จารัตร์           คุณเลียน  หงส์จันทร์           คุณวรชิต  กระสังข์  คุณธนาธิป  กระสังข์  คุณวุฒิพงษ์  กระสังข์

กรรมการ

นายเทวลิตร  ทวีชาติ      นายสุรัตน์   สถาน       นายจำรูญ  นาคนวล     น.ส.ดาวรุ่ง  ผักใหม   นางทองลา  ไชยภา         นางสนี  คำสุข     นายเทวัญ  ชัยวิเศษ    นายมี  ทวีชาติ    นางสุวรรณี  ไชยภา   น.ส.ภัคจิรา บัญชาเมฆ นายสมมัด ทวีชาติ   นายวงษ์ นาคนวล       นายคำรณ  นาคนวล     นายสำนวน อรรคชาติ นายสากล  นาคนวล  นายภูวนาท แสงมาศ     นางสุดา  ดาศรี         นายจรูญ ทิพย์พันธ์       นางทองจันทร์ แสงเพ็ง นายแก้ว  อินตา   นายบุญทา  วิเศษชาติ    นางสมนึก ดวงปัดศรี  นายธนกฤต บุญปัญญา  นายรินดา  จันทอง  นายโกวิทย เจนชัย     คณะครูโรงเรียนบ้านขี้นาคและอุบาสกอุบาสิกาสังกัดวัดนาครินทร์ทุกท่าน

ติดต่อประสานงานวัดนาครินทร์ ๐๙๓-๒๒๔-๙๒๙๙, ๐๘๖-๘๘๒-๘๓๕๙

ธนาไทยพาณิชย์  สาขาอุทุมพรพิสัย  ชื่อ พระครูวรรณสารโสภณ เลขที่ ๔๐๖-๐๕๙๙๖๗-๙

เฟสบุ๊ก ประดิษ ทวีชาติ

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *