วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาธรรมสังเวช กรุงเทพ – ศรีสะเกษ วันเสาร์ ที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดนาครินทร์


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

สมทบทุนสร้างศาลาธรรมสังเวช

กรุงเทพ – ศรีสะเกษ

ทอดถวาย วัน เสาร์ ที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

ณ วัดนาครินทร์  ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

              ด้วยคณะกรรมการบริหารวัดนาครินทร์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสร้างศาลาธรรมสังเวช  เพื่อใช้เป็นศาลาเอนกประสงค์  เพื่อให้การจัดสร้างดังกล่าวได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์  จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกท่าน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกัน  เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างให้แล้วเสร็จลุล่วงด้วยดีต่อไป

             ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้  จงมีแต่ความสุข  ความเจริญ  ด้วยอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ปฎิภาณ  ธนสารสมบัติ  ทุกท่านเทอญ ฯ

 

ประธานอุปถัมภ์

พันตำรวจเอกพิทยา  สิงห์จานุสงค์  พร้อมครอบครัว

กรรมการ

นายเทวลิตร  ทวีชาติ      นายสุรัตน์   สถาน       นายจำรูญ  นาคนวล     น.ส.ดาวรุ่ง  ผักใหม   นางทองลา  ไชยภา   นางสนี  คำสุข               นายเทวัญ  ชัยวิเศษ    นายมี  ทวีชาติ             นางสุวรรณี  ไชยภา    นางสวาท  นาคนวล  นายสลัย  วิเศษชาติ        นายวงค์ นาคนวล       นายคำรณ  นาคนวล     นายสำนวน อรรคชาติ นายสากล  นาคนวล  นายภูวนาท แสงมาศ       นางสุดา  ดาศรี         นายจรูญ ทิพย์พันธ์       นางทองจันทร์ แสงเพ็ง นายแก้ว  อินตา       นายบุญทา  วิเศษชาติ    นางสมนึก ดวงปัดศรี  นายธนกฤต บุญปัญญา  นายพฤหัส จันทร์ประเสริฐ นายโกวิทย เจนชัย

คณะครูโรงเรียนบ้านขี้นาคและอุบาสกอุบาสิกาสังกัดวัดนาครินทร์ทุกท่าน

เรียนคณะกรรมการทุกท่าน  หากชื่อ-สกุล ของท่านพิมพ์ผิด-ตก ประการใด ผู้จัดพิมพ์ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ติดต่อประสานงานวัดนาครินทร์ ๐๙๓-๒๒๔-๙๒๙๙, ๐๘๖-๘๘๒-๘๓๕๙

ธนาไทยพาณิชย์  สาขาอุทุมพรพิสัย  ชื่อ พระครูวรรณสารโสภณ เลขที่ ๔๐๖-๐๕๙๙๖๗-๙

เฟสบุ๊ก ประดิษ ทวีชาติ

 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *